3D geprinte Penning Sociëteit Vereeniging Haarlem

Onlangs is de eerste penning van de Sociëteit Vereeniging uitgereikt. Deze penning is vervaardigd met behulp van 3D printtechniek. Het materiaal bestaat uit koperfilament (koperdeeltjes gemengd met bio-afbreekbaar PLA) en geeft de penning echt gewicht. Het doosje en standaard zijn gemaakt met een CNC freesmachine, vanuit een circulaire denkwijze, gebruikmakend van restmateriaal; hout en plexiglas.

20191119 penning met doosjeklein


Hans Stroomberg penning
Ter nagedachtenis aan Hans Stroomberg, lid van verdienste van de Sociëteit Vereeniging, is de ‘Hans Stroomberg Penning’ in het leven geroepen. Deze zal worden uitgereikt aan een lid dat gedurende een groot aantal jaren bijzondere bijdragen heeft geleverd aan Sociëteit Vereeniging.